QMS

Minőség-, környezet- és egészség- és biztonságpolitika

A Klimaoprema d.d. vállalat, az üzletpolitikát és a stratégiai célokat alárendeli az ügyfelek elégedettségének. A Klimaoprema d.d. megbízható partner a termékek és szolgáltatások megkérdőjelezhetetlen minőségében, valamint a munkavállalók egészségéért és biztonságáért való folyamatos törődésen, valamint a környezet megóvásának és védelmének megelőző és proaktív megközelítésén.

Klimaoprema d.d. megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
HRN EN ISO 9001: 2015. – Minőségirányítási rendszerek;
HRN EN ISO 14001: 2015. – Környezetirányítási rendszerek;
HRN EN ISO 45001: 2018. – Munkahelyi, egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek;
HRN EN ISO 13485: 2016. – Orvostechnikai eszközök – Minőségirányítási rendszerek – Jogi célokra vonatkozó rendszerek;

A Klimaoprema aktívan és következetesen elkötelezett a következők mellett:

 • A HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001, HRN EN ISO 45001 és HRN EN ISO 13485 szabványok összes vonatkozó elvének és követelményének folyamatos teljesítése és fejlesztése, valamint a helyes gyártási gyakorlat minden elvének tiszteletben tartása
 • A Feladatkezelési Rendszer hatékonyságának, a vállalat dolgozóinak felelősségi és jogosítványainak tartós javítása minden szinten és a prioritási módszertan alkalmazása
 • A minőség, a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem, valamint a környezetvédelem fontosságának folyamatos tudatosításának biztosítása a munkavállalókban
 • Együttműködés az ügyfelekkel az elvárásoknak való megfelelés és az állandó vevői elégedettség fenntartása érdekében
 • Partnerkapcsolatok kialakítása beszállítókkal, kihívások közös megoldása, különös tekintettel a környezetvédelemre
 • Csak tényeken és adatokon alapuló cselekvések végrehajtása a kockázatok és lehetőségek felmérésével
 • A világtrendek nyomon követése és új technológiai megoldások bevezetése
 • Megfelelő munkakörülmények biztosítása minden munkavállaló számára az egészség és a biztonság szempontjából, a vonatkozó törvényi rendelkezések és előírások maradéktalan betartása, valamint egy sor intézkedés megtétele a munkavállalók motiválása, valamint a vállalathoz harmonikus és lojális nyertes csapat létrehozása érdekében.
 • A munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető veszélyforrások azonosítása, a veszélyek előfordulásának kockázatának felmérése, és védőintézkedések (biztonságos munkavégzésre vonatkozó oktatás, védőfelszerelések, műszaki eljárások stb.) bevezetésével elhárításukra irányuló tevékenységek elvégzése.
 • A környezet folyamatos elemzése, a szükséges alternatív megoldások, óvintézkedések bevezetése
 • Erőfeszítések befektetése a munkavállalók környezettudatosságába
 • A környezetszennyezés megelőzése, valamint az összes keletkezett hulladék válogatása és ártalmatlanítása a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően
 • Minden érdekelt fél, különösen az áruk és szolgáltatások szállítói ismerik a minőség-, a környezet-, valamint az egészség- és biztonságvédelmi politikát, hogy biztosítsák a közös üzleti tevékenységek során vállalt kötelezettségek betartását. A Klimaopreme d.d. tudást és készségeket fektet be, hogy felügyelet helyett vezetést biztosítson az alkalmazottaknak.