PZ

Sound attenuation
  • Prigušivači zvuka tip PZ namijenjeni su za smanjenje buke u klimatiziranim i ventiliranim prostorijama

  • Aerodinamički oblikovana kulisa smanjuje otpor do 30% (energetska ušteda)

  • Prigušne kulise su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune.

  • Kulise se izrađuju u 3 dimenzije: d=100 mm, d=200 mm i d=300 mm, dok presjek prigušivača može biti izrađen u pet osnovnih tipova: d/s=100/50; 100/100; 200/100; 200/200 i 300/100

  • Kućište prigušivača izrađeno je iz pocinčanog čeličnog lima

  • Prigušivači teži od cca 300 kg izrađuju se iz dva ili više dijelova tako da ni jedan dio nije teži od 300 kg
Dimensions
Ordering key
/
Downloads
Név lbl_Type lbl_Size
Hygiene certificate (PZ)_DE PDF 154,7 KB
Hygiene certificate (PZ)_EN PDF 168,5 KB
PZ DOC_EN PDF 265,3 KB
PZ IOS_HR PDF 317,7 KB
PZ IOS_SI PDF 269,8 KB
PZ-EX DOC_EN PDF 217,4 KB
PZ-EX IOS_HR PDF 241,4 KB
PZ-EX IOS_SI PDF 240,5 KB
Név lbl_Type lbl_Size
PZ Revit 2019 family v2.0 RAR 657,2 KB
Név lbl_Type lbl_Size
PZ Katalog izdelka_SI PDF 2,8 MB
PZ Katalog proizvoda_HR PDF 1,1 MB
PZ Product catalog_EN PDF 1,3 MB